Zápis do 1. ročníků se koná ve dnech 8. a 9. dubna 2019 14.00 – 17.00.
Náhradní termín zápisu 15. dubna 2019 po předchozím objednání.

Zápis proběhne v přízemí školní budovy. K zápisu se dostaví společně s dětmi rodiče nebo zákonní zástupci a přinesou s sebou:
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz
3. případně vyplněný zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
4. případnou žádost o odklad povinné školní docházky s doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa


Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně.
K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2019.

Více informací (např. o tom, jaké jsou požadavky pro přijetí dítěte do 1. ročníku, čtěte zde: informace k zápisu

Dokumenty, které potřebujete k zápisu (Žádost o přijetí a Zápisní list), najdete zde: dokumenty k zápisu