Velikonoční jarmark se koná v pondělí 15. dubna 2019 od 14: 00  do 17:00 hodin v budově ZŠ.

Tento den se taktéž konají třídní schůzky a to pro rodiče žáků navštěvujích 1. stupeň od 17:00 h

a 2. stupeň od 17:30 hodin.