Naše škola se zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. V rámci této akce konané 4. dubna 2019 od 10:00 hodin naši žáci uklidí okolí školy a část Kyjí.

ukli