Školní asistent

Školní asistent působí na celé škole, poskytuje základní nepedagogickou podporu žákům a jejich rodinám, pomáhá při zajištění komunikace mezi rodinou a školou. Podporuje žáky při přípravě na výuku, pomáhá zajišťovat výjezdy školy a při další organizaci činností pro žáky k podpoře jejich soběstačnosti a vzdělání. Poskytuje podporu pedagogům v administrativní a organizační činnosti.