Aktuality

Některé z projektů, do kterých jsme zapojeni:

projekty

Hodina naruby ☺

Zveřejněno: 29. 3. 2017

Dne 31. 3. 2017 od 8:00 hodin proběhne v naší škole "Hodina naruby". Jako předzvěst sobotního Aprílu si v tento den někteří žáci vyzkouší, jaké to je být učitelem ve své třídě. Školní parlament pro tuto akci zvolí z řad žáků i "ředitelku" a "zástupkyni ředitelky školy". Nové "vedení školy" školy bude  žákům oznámeno zítra.

Zápis dětí do prvních tříd

Zveřejněno: 21. 3. 2017

Zápis dětí do prvních tříd k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 se uskuteční

pondělí 3. dubna 2017 - 14.00 – 17.00

úterý 4. dubna 2017 - 14.00 - 17.00


náhradní termín zápisu: pondělí 10. dubna 2017 – od 14.00 do 16.00

Zápis proběhne v přízemí školní budovy. K zápisu se dostaví společně s dětmi rodiče nebo zákonní zástupci a přinesou s sebou:

rodný list dítěte,

občanský průkaz,

případně vyplněný zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,

případnou žádost o odklad povinné školní docházky s doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,

Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně.

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2017.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od  1. září 2017 do 30. června 2018. Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádal o to písemně jeho zákonný zástupce do 30. dubna/ 31. května 2017, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O umístění zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny k 20. 4. 2017 a opětovně pak 31. 5. 2017 na vývěsce ZŠ /okno vlevo od hlavního vchodu/ a na www stránkách školy.

Naše škola ve vysílání České televize

Zveřejněno: 20. 3. 2017

Ve čtvrtek 17. 3. dopoledne bylo ve II. A poměrně rušno - přijel štáb České televize natočit reportáž o inkluzívním vzdělávání. Děti měly vekou radost, zároveň i trému, paní učitelka a asistentka také, ale všichni to zvládli výborně. Na celou reportáž se můžete podívat na webu ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160318

Den otevřených dveří - 23. 3. 2017

Zveřejněno: 6. 3. 2017

Srdečně zveme zájemce z řad rodičů našich současných i budoucích žáků dne 23. března 2017 od 13:00 do 17:00 hodin do naší školy na  Den otevřených dveří. Rádi uvítáme návštěvníky, kteří si budou chtít prohlédnout naši školu ještě před zápisem do prvních tříd.

Těšíme se na viděnou!

Karneval v multikulturním duchu aneb „Cesta kolem světa po světadílech“

Zveřejněno: 26. 2. 2017

Dne 14. 2. 2017 pořádal žákovský parlament Správná rada ve spolupráci s učiteli 1. stupně v Kulturním domě Kyje karneval na téma „Cesta kolem světa po světadílech“. Cílem této akce bylo rozvíjet u žáků vztah ke kulturám z jiných zemí s důrazem na asijský stát – Čínu. Děti měly za úkol se obléknout do šatů, které jsou typické pro zahraniční zemi z některého světadílu.

Číst dál...