Vytisknout
Zobrazeno: 2906

Školská rada ZŠ Šimanovská byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Úkoly školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Pavel Mašek

Mgr. Petr Vršecký

Členové volení zákonnými zástupci žáků:

Mgr. Lucie Bláhová

Jana Chvalinová

Členové volení pedagogickými pracovníky:

Bc. Šárka Jindrová

Mgr. Miroslav Šulák

Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze dne 11. 4. 2019

Zápis ze dne 10. 9. 2018

Zápis ze dne 26. 6. 2018

Zápis ze dne 30. 1. 2018

Zápis ze dne 17. 5. 2017

Zápis ze dne 13. 10. 2016

Zápis ze dne 1. 9. 2016