Současná škola

Naše škola je nejmenší školou na Praze 14 – nejenom velikostí budovy, ale i počtem žáků. Od 1. 9. 2019 je kapacita školy 430 žáků, ve školním roce 2019/2020 školu navštěvuje 370 žáků. 

3D Virtuální prohlídka školy

Tak jako v minulosti i v současnosti se škola snaží nejenom vzdělávat, ale i vychovávat. Snažíme se vytvářet u žáků pozitivní hodnoty, vyvolat pocit spolupatřičnosti ke škole, obci, městu, hrdosti na sebe, naučit žáky respektovat ostatní. Zdravé vztahy ve škole a příjemná, tvořivá atmosféra ve výuce jsou dvě ze základních charakteristik školy, která je často označována jako škola rodinného typu, nebo „ venkovská škola v Praze“. 

pohled na školu z ulice Šimanovská

Škola prošla za několik posledních let velkou proměnou – moderní vybavení učeben – digitální technologie jsou téměř v každé učebně - 7 tříd je vybaveno interaktivní tabuli, v 6 dalších jsou interaktivní displeje – někde i s projektorem a plátnem. Počítačová učebna má 22 pracovních míst. Pedagogové mají k dispozici notebooky, využívají multimediální softwarové programy pro lepší názornost výuky. 

Prostranství před novým vchodem do školy

Největší změnou v historii školy byla přístavba tělocvičny, na kterou čekala škola více než 40 let (již v roce 1978 žádala ředitelka školy zřizovatele o výstavbu tělocvičny). Kromě krásné velké tělocvičny s lezeckou stěnou škola získala 2 nářaďovny, moderní šatny pro dívky i chlapce, WC pro invalidní občany, 2 učebny – cvičnou kuchyňku a školní dílnu, dílnu pro školníka, vrátnici a novou kotelnu. 

Otevření tělocvičny

Na pozemku školy vzadu za budou vyrostlo školní hřiště – víceúčelové sportovní hřiště, doskočiště pro skok daleký a 3 běžecké dráhy na 60 metrů. Zároveň tento prostor nabízí vyžití pro děti ve školní družině – lanová pyramida, domeček, pískoviště, houpačky, skluzavky, lezecká dráha - to je dětský ráj. 

Nové školní hřiště

Od roku 2015 je ve škole zřízena přípravná třída. 

Školní družina má 6 oddělení. 

Školní jídelna vaří zdravě a chutně, od října 2015 nabízí výběr ze dvou jídel.

Pro hodnocení a komunikaci s rodiči je využíván školní informační systém EDOOKIT

Škola je aktivní v práci na mnoha projektech různého druhu.