Titulní strana

Nabídka zaměstnání1. 6. 2023

Naše škola přijme od září 2023 kvalifikované učitele s aprobacemi dějepis, zeměpis, český jazyk a literatura na plný úvazek. Jsme škola s rodinnou atmosférou, dobrým kolektivem a výbornou dopravní dostupností.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 601 369 975, nebo emailové adrese alena.gabalova@zssimanovska.cz.

Smuteční oznámení3. 6. 2023

Vedení školy s lítostí oznamuje, že paní učitelka Libuška Kaisrlíková, která působila na naší škole dlouhá léta zemřela minulý týden ve věku nedožitých 95 let. Věříme, že i mezi stávajícími rodiči se najdou bývalí žáci paní učitelky, kteří si na ní rádi vzpomenou.

 

Vedení školy vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalé rodině.

Smuteční oznámení

Výsledky zápisu do 1. třídy a schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků5. 5. 2023

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024 do 1. třídy naleznete pod následujícím odkazem.

Výsledky zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v úterý 13. června 2023 od 17:00 hodin v přízemí budovy školy.

Pomoc Pražanům29. 9. 2022

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady Magistrátu hl. m. Prahy mohou rodiče žádat o finanční pomoc v rámci tzv. protiinflačního balíčku. PODMÍNKOU JE VŽDY TRVALÝ POBYT ŽÁKA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY. Více informací naleznete zde.

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze - zde

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY - zde

Výsledky testování žáků ČŠI ve školním roce 2021/202225. 9. 2022

V říjnu a listopadu 2021 proběhlo testování žáků 5. ročníku Českou školní inspekcí v předmětech český jazyk a matematika a 6. a 7. ročníku v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. Jak jsme dopadli, naleznete zde.

 

V květnu a v červnu 2022 proběhlo testování žáků 9. ročníku Českou školní inspekcí v předmětech český jazyk a matematika. Jak jsme dopadli, naleznete zde.

Vítání cykloobčánků 202320. 5. 2023

Dne 18. května jsme se zúčastnili akce "Vítání cykloobčánků" pořádané městkou částí Prahy 14.

Více informací …

Den Země 202322. 4. 2023

Městská část Praha 14 připravila pro děti Den Země.

Více informací …

Velikonoční jarmark7. 4. 2023

V úterý 4. 4. 2023 se u nás ve škole uskutečnil Velikonoční jarmark.

Více informací …

Spaní ve škole12. 3. 2023

V 1. polovině března se uskutečnilo přespávání ve škole tříd 8. A a 8. B. 

Více informací …

Lyžařský kurz 20237. 4. 2023

V únoru se třídy 7. A a 7. B společně zúčastnily lyžařského výcviku v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Více informací …

Halloweenská párty8. 11. 2022

V pátek 4. listopadu u nás ve škole proběhla odpolední akce s Halloweenskou tématikou, kterou pro všechny žáky školy vymysleli a připravili členové Školního parlamentu.

Více informací …

Den na hlavu8. 11. 2022

V úterý 25. října 2022 se u nás konal DEN NA HLAVU.

Více informací …

No backpack day8. 11. 2022

V pátek 21. října 2022 proběhlo na naší škole zpestření, které naplánovali členové Školního parlamentu.

Více informací …

Umělecko-průmyslové muzeum15. 10. 2022

Prohlídka Umělecko-průmyslového muzeum.

Více informací …

Dopravní akce ve spolupráci s Policií ČR15. 10. 2022

V pátek 16. září 2022 se naskytla žákům 4.A jedinečná příležitost být u toho, když dopravní policisté prováděli silniční kontrolu.

Více informací …

Snídaně s paní ředitelkou29. 6. 2022

Ve středu 29. 6.2022 se sešli vybraní žáci z jednotlivých tříd, aby za svoji celoroční vzornou a pečlivou práci posnídali s paní ředitelkou Alenou Gabaľovou.

Celoškolní projekt - Evropa29. 6. 2022

Odpoledne 28. 6. 2022 se v naší škole neslo v duchu závěrečného celoškolního projektu s názvem Evropa. Jednotlivé třídy dělaly prezentace o zvolené zemi z Evropy, ať už se jednalo o

Více informací …

Projekt 5.A pro žáky 1. stupně1. 7. 2022

V rámci projektu Evropa si žáci 5. A pod vedením paní učitelky Popelové v hodinách vlastivědy připravili pro ostatní třídy celého 1. stupně 10 stanovišť s prezentacemi a úkoly z různých evropských zemí.

Více informací …

Den Země11. 5. 2022

Na Dni Země pořádáném městskou částí  Praha 14 na Rajské zahradě se stánek naší školy prezentoval hrami, komiksy a workshopem zaměřeným na téma Voda (jak s ní šetřit a kde se dá uspořit). Děti zpracovávaly vzdělávací kvíz, luštily křížovku, vyráběly si kapku vody z nafukovacího balónku a nebo si mohly zahrát Pexeso.