Školní parlament snídá s paní ředitelkou

kterou připravili.

snídaně

hostina