Zápis dětí k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 se uskuteční

ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.30 hodin.

 

Náhradní termín zápisu jen pro předem nahlášené děti se uskuteční

ve středu 19. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 hodin.

 

Zápis proběhne v přízemí školní budovy. K zápisu se dostaví společně s dětmi rodiče nebo zákonní zástupci a přinesou s sebou:

  1. rodný list dítěte,
  2. občanský průkaz,
  3. případně vyplněný zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  4. případnou žádost o odklad povinné školní docházky s doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2023.

 

Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od  1. září 2023 do 30. června 2024. Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádal o to písemně jeho zákonný zástupce do 30. dubna 2023, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O přijetí zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Kritéria k přijetí jsou uvedena na webu školy. Škola plánuje otevřít 2 první třídy, předpokládaný počet přijatých žáků je 44.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a právo nahlížet do spisu dle § 38 odst. 1 můžete využít dne 3. 5. 2023 mezi 10.00 – 15.00 hodin v budově školy Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, u ředitelky školy Mgr. Aleny Gabaľové. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 281 000 080 – kancelář školy dne 2. 5. 2023 (8.00 – 15.00 hodin) nebo elektronickou poštou – alena.gabalova@zssimanovska.cz. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

O umístění zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny k 10. 5. 2023 ve vestibulu školy a na webové stránce školy.

Budeme se na Vás těšit.

 

Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka školy

 

Užitečné informace

Kriteria pro přijetí do prvního ročníku

Desatero pro rodiče - MŠMT

Dokumenty potřebné k zápisu

Všechny dokumenty, které by rodiče měli předkládat vyplněné u zápisu, si můžete stáhnout v části Dokumenty ke stažení.

 

Fotografie ze zápisu