Zápis dětí k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 se uskuteční

ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14.00 do 17.30 hodin.

 

Náhradní termín zápisu se uskuteční

ve středu 27. dubna 2022 od 14.00 do 16.00 hodin.

 

Zápis proběhne v přízemí školní budovy. K zápisu se dostaví společně s dětmi rodiče nebo zákonní zástupci a přinesou s sebou:

  1. rodný list dítěte,
  2. občanský průkaz,
  3. případně vyplněný zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  4. případnou žádost o odklad povinné školní docházky s doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2022.

 

Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit k zápisu osobně.

Náhradní termín zápisu je pro předem objednané děti (telefonicky nebo elektronickou poštou) v případě jejich nemoci v době řádného termínu.

K zápisu se mohou dostavit a do první třídy mohou být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od  1. září 2022 do 30. června 2023. Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádal o to písemně jeho zákonný zástupce do 30. dubna 2022, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O přijetí zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Kritéria k přijetí jsou uvedena na webu školy. Škola plánuje otevřít 2 první třídy, předpokládaný počet přijatých žáků je 48. 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a právo nahlížet do spisu dle § 38 odst. 1 můžete využít dne 3. 5. 2022 mezi 10.00 – 15.00 hodin v budově školy Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, u ředitelky školy Mgr. Aleny Gabaľové. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 281 000 080 – kancelář školy dne 2. 5. 2022 (8.00 – 15.00 hodin) nebo elektronickou poštou – alena.gabalova@zssimanovska.cz. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

O umístění zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitelka základní školy. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny do 6. 5. 2022 a opětovně pak 31. 5. 2022 ve vývěsce ZŠ /vývěska vpravo od hlavního vchodu/ a na webové stránce školy.

Budeme se na Vás těšit.

 

Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka školy

 

Užitečné informace

Kriteria pro přijetí do prvního ročníku

Desatero pro rodiče - MŠMT

Dokumenty potřebné k zápisu

Všechny dokumenty, které by rodiče měli předkládat vyplněné u zápisu, si můžete stáhnout v části Dokumenty ke stažení.

 

Fotografie ze zápisu