Třída 3.B

Pohádky na Vánoce

17. 12. 2021

Dne 17. 12. 2021 bylo v Kulturním domě Kyje připraveno pro naše nejmladší žáky pohádkové představení nazvané Pohádky na Vánoce. Celé představení provázely známé vánoční koledy, které si děti mohly společně s herci zazpívat, a vše tak vytvořilo příjemnou vánoční atmosféru.

Skupinový projekt: Druhy živočichů

1. 11. 2021

Během října 2021 jsme v prvouce probírali druhy živočichů a v souvislosti s tím měly děti třídní skupinový projekt na toto téma. Každá skupina dostala jako téma jeden živočišný druh, o němž měla zpracovat svůj plakát. Hlavní částí byla kresba a popis jednoho zástupce a sepsání základních informací, které jsme si již dříve v prvouce naučili.

Při projektu děti použily nejen již získané vědomosti, ale vyzkoušely si také, jak pracovat ve skupině, využívat knihy a encyklopedie ke hledání dalších informací a zajímavostí, zejména obrázků, a své výtvory pak poprvé zkusily také prezentovat před třídou. Všechny děti se velmi snažily a výsledné práce se jim velmi podařily.