Třída 8.A

Americká vybíjená před a po turnaji

23. 2. 2023


Letiště Václava Havla

19. 12. 2022

Poslední týden před Vánoci jsme se vydali na prohlídku největšího letiště v ČR. Čekala nás letadla na "ranweji", provoz na ploše i jedinečná záchranná technika v krátké návštěvě nejmodernější požární stanice v ČR.

Na prohlídku letiště v části Jih a Sever a cargo zóna jsme se vydali vyhlídkovým autobusem. Zhlédli jsme odbavení letadel před startem i po přistání, navádění letadel na stání.


Národní Galerie

8.6.2022

Ve Veletržním paláci jsme se zúčastnili vzdělávacího programu s názvem Na stopě. V rámci něhož jsme hledali indicie k vyřešení jednoho starého detektivního případu ztvárněného v obraze Jakuba Schikanedera Vraždy v domě.

Jumparéna - sportovní den

květen 2022

Dopolední výuku jsme si zpříjemnili sportovními aktivitami s velkým energetickým výdejem v Jumparéně na Zličíně.

 

Návštěva Národní galerie - Digitální blízkost

květen 2022

Účastnili jsme se workshopů v NG

Knihovna

Žáci se seznámili s historií a současností v tvorbě komiksů. Prohlédli si dětské oddělení knihovny. Také si mohli vypůjčit knihy.

Výlet JumpPark Zličín

Projekt - Starověké výtvarné směry

Seznámili jsme se v rámci Vv se starověkým uměním různých států a na tomto základě žáci tvořili své práce.

vv

Starověký Řím

Egyptské umění

Starověký Egypt

umění starého Japonska

Umění starověkého Japonska

Ze života plazů

datum ???

V rámci poznávání života kolem nás , nás navštívili nadšení pozorovatelé přírody, aby nás seznámili se svými zajímavými zkušenostmi. Tentokrát zaměřené na život plazů. V minulosti jsme se již seznámily se životem havranů a jejich ptačích příbuzných, dále ptáků šplhavých a také něco ze života orlovitých.

Zajímavý výklad byl doplněn obrazovým materiálem a také "živými " ukázkami některých zástupců plazů a obojživelníků .Nejvíce děti zaujal mlok skvrnitý, známý též z knihy Karla Čapka Válka s mloky. Tento nejmenší černožlutý živočich zaujal svým nevšedním zjevem. Dále jsme obdivovali pestrobarevné čolky plující v přenosném akváriu.

Na základě této zajímavé přednášky, plánujeme na jaře výlet do pražské ZOO, kde se zejména těšíme na návštěvu pavilonu velemloků a žab, zejména exotické Rosnice siné. :)

Předvánoční čas

3. 12. 2019

Další vydařená akce naší třídy proběhla v rámci očekávání příchodu Vánoc. Stalo se již tradicí, že se naši žáci s radostí zapojují do akce Vánoční jarmark na naší škole. Žáci 5.A s chutí vyráběli drobnosti , které by hlavně potěšily a navodily příjemnou vánoční atmosféru .A tak naše stoly v den jarmarku zaplnily nejrůznější tvary a velikosti svícnů, vánočních ozdob na stromeček, sváteční předměty ke stolování, ale i nejrůznější napečené dobroty : perníčky a sváteční vánoční pečivo - za to patří velké poděkování hlavně maminkám a babičkám, které nám ke zdárné akci přispěly svým pekařským umem.

Vánoční jarmark se opět velmi pěkně vyvedl, žáci, rodiče i děti byli velmi spokojeni. A škola voněla všemi vůněmi Vánoc.

Návštěva z Prešova

25. 11. 2019

V měsíci listopadu do naší školy zavítala návštěva ze sousedního Slovenska. Jednalo se o výměnný pobyt vybraných žáků a učitelů ze Základní školy města Prešova. Naše škola připravila slovenským kolegyním a žákům pestrý poznávací program, který se týkal nejen poznávání hlavního města Prahy ,ale i blízkého okolí .

Naše třída 5.A se postarala hned o první den 25.11.2010 .

Navštívili jsme Vyšehrad . Počasí nám příliš nepřálo, ale i přes nepříjemný chlad jsme ocenili mystickou krásu tohoto historického místa . S paní průvodkyní jsme obdivovali mohutné sochy našich bájných předků, shlédli ze skály , kde statečný Šemík zachránil svým skokem do Vltavy hrdinného Horymíra a věnovali tichou vzpomínku všem významným osobnostem našeho národa na Vyšehradském hřbitově .Společně jsme si popovídali o vzájemnosti mezi našimi národy.

Po příjezdu zpět do školy čekal na děti i paní učitelky dobrý oběd v naší školní jídelně, prohlídka školy, zejména naší krásné nové tělocvičny , učebny vaření a dílen .Společně jsme poseděli nad odpoledním občerstvením a poslouchali děti i paní učitelky, které nás seznámily s jejich městem, zajímavostmi a pamětihodnostmi města Prešova a jeho okolí.

Skončili jsme v pozdních odpoledních hodinách . Celý den proběhnul v příjemné přátelské atmosféře. I následující dny si naši slovenští přátelé velmi pochvalovali.

A my se můžeme těšit na opětovné setkání letos na přelomu dubna a května. Jedeme totiž do Prešova. :)

Návštěva Vyšehradu

Návštěva Vyšehradu