Třída 8.B

Minipalačinky s fíkovou marmeládou

21. 9. 2023


Kresba v plenéru

20. 5. 2022

U Kyjského rybníka je mnoho hezkých zákoutí, která se hodí k výtvarnému ztvárnění. Každý ze žáků si zvolil svůj kousek, kterým si zaměřil hedáček a podle něj naskicoval objekt, který již potom dotvářel ve třídě. Zde jsou výsledky nejpovedenějších prací.

Projekt na téma - Ztvárni název knihy

Žáci v rámci distanční výuky nejen četli mimočítankovou četbu, ale pracovali i na projektu, který měl přiblížit ostatním spolužákům přečtené knihy.

Projekt knihy

četba žáků

PROJEKT KNIHY

Nezapomínáme na kulturu

20. 2. 2020

V prosinci a v únoru jsme vyrazili do centra Prahy vlakem a navštívili divadelní představení v divadle Metro „ Ulice plná kouzel " a také Divadlo v Dlouhé s představením „ Nebe, peklo ".

Předvánoční čas

27. 11. 2019

Předvánoční čas jsme si společně s dětmi i jejich rodiči zpříjemnili v odpoledních hodinách, kdy jsme se sešli v hojném počtu ve školní dílně. Maminky se svými dětmi vytvářely nádherné adventní věnce, které následně věnovaly dětem na vánoční jarmark. Nejen práce a výrobky nás těšily, ale také všem chutnalo maminkami přinesené sladké občerstvení.

Předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark

Rozvoj čtenářské gramotnosti

21. 11. 2019

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti přijala mé pozvání paní Katarina Fiala, která se aktivně věnuje dramatické tvorbě a práci s dětmi. Přijela za našimi žáky s novou knihou: „ÚŽASNÉ VÁNOCE MATYÁŠE KOTRBY„

Celé dopoledne se neslo v příjemné atmosféře a úsměvů dětí. Paní Fiala dětem z knihy předčítala a prokládala čtení aktivitami , které se vztahovaly ke knize a odpovídala ochotně na zvídavé otázky dětí. Na konci spisovatelského dne si děti mohly knihu zakoupit i s věnováním autorky.

Katarina Fiala

Katarina Fiala

Katarina Fiala

Celoroční projekt: Moje panství

25. 9. 2019

Děti získávají body v centrech aktivit v hodinách matematiky, češtiny nebo vlastivědy a přírodovědy. Jednou za dva měsíce si za získané body mohou nakupovat atributy panství a vytvářet to své dle fantazie. V závěru školního roku své práce budou prezentovat a následovat bude diskuse o projektu.